Home Contact Wie zijn wij ?
Boeken Video

22-11-2015

Zekerheid in het geloof


Depressie-boek.pdf

Depressie en de Bijbel

Tiende en de Bijbel

Feiten over tienden.pdf Doop-Bijbel.pdf

Doop in de Bijbel

2 Minuten met de Bijbel

Een dag overdenking

Online Bijbel

Bijbel zoekmachine

Statenvertaling

De bergrede

en de bedeling van Genade

Mattheüs 6:1-15


Mattheus 6:1-15

Door R.Jordan

We bestuderen de Bergrede, de Heere Jezus geeft de voorschriften voor Zijn komende Koninkrijk. Hij predikt het komende Koninkrijk en de grondwetten daarvan.

Hij beschrijft de karaktertrekken van het gelovige overblijfsel dat het Koninkrijk zal beërven.

In dit hoofdstuk zien we een kleine verandering.

Het hele hoofdstuk 6 richt de aandacht op het motief van het hart van dat gelovige overblijfsel.

In hoofdstuk 5 zagen wij dat de standaard van rechtvaardigheid voor de tijd van het Koninkrijk het Nieuwe verbond is, de hartsrechtvaardigheid, de wet die geschreven is in hun hart, en om de tegenstand daarvan in het Koninkrijk.

Nu in hoofdstuk 6 neemt Hij de standaard van het Nieuwe verbond, de rechtvaardigheid van het hart, de houding van het hart en gaat dat praktisch toepassen op de details van de levens van deze gelovigen, deze Koninkrijksheiligen.

In Mat.5:48 eindigt Hij met deze hoge eis: “Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is,  volmaakt is.”

Download de studie