22-11-2015

Zekerheid in het geloof


Depressie-boek.pdf

Depressie en de Bijbel

Tiende en de Bijbel

Feiten over tienden.pdf Doop-Bijbel.pdf

Doop in de Bijbel

2 Minuten met de Bijbel

Een dag overdenking

Online Bijbel

Bijbel zoekmachine

Statenvertaling

Home Wij geloven Wie zijn wij ?
Boeken Video Contact Wie zijn wij ?

8 Maar wat zegt zij? Nabij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord des geloofs, hetwelk wij prediken. 9 Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. 10 Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid. 11 Want de Schrift zegt: Een iegelijk, die in Hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen, die Hem aanroepen. Romeinen 10:9-12

HET EVANGELIE VAN ONZE BEHOUDENIS


Het zaligmakende genade

De schatkamer van de Heere  Jezus

Mag ik jou een vraag stellen?

De zonde tegen de Heilige Geest 

Gaven en tekenen onder genade

De waarheid over hoofd bedekkingGenade Bijbel Gemeente

Preken /video

informatie


Wat moet ik geloven om gered te worden

Heeft u Gods Geest?

Dov Avnon - youtube kanaal

Klik hier

Feiten over engelen

Studie over Engelen

De schapen van Johannes 10

De apostel Paulus

Onze opdracht

Lordship salvation

Wordt mijn navolgers”.


Wat weet u over de Bijbel?

Welke Bijbel Vertaling

Spreekt de Bijbel zichzelf tegen?

De basis om de Bijbel te begrijpen


Dov Avnon

Skype: Dov avnon

Tel: 06-53625525

Bijbel te koop

Veel vragen over de bedeling van Genade

Gebed onder Genade

Gebed onder de bedeling van genade

de gaven van de geest

Man en Vrouw


De Bedelingen

DE DOOP EN DE BIJBEL.pdf

Doop in de Bijbel

Bergrede

De Bergrede

en de bedeling van Genade

De God van de Bijbel

ZEVEN-GEMEENTEN-OPENBARING.pdf

De zeven gemeenten in het boek openbaring

Belijdenis-van-zonden.pdf

Belijden van zonden onder de bedeling van Genade

Preek 1/1/2017

Volmaakt in Christus

Waarom is de Heere Jezus gekomen